HORARIS (dia a dia)


HORES UN DIA AL CAMPUS
8:30 Llevar-se i esmorzar
9:30-11:00 Gr.1 Hoquei, Gr.2 Act. Esportives
11:00 Fruita
11:00-12:30 Gr.1 Act. Esportives, Gr.2 Hoquei
12:30-13:30 Piscina
13:30-13:45 Higiene
14:00-15:30 DINAR i temps lliure
15:30-16:30 Activitats
16:30-18:30 Gr. 1 Hoquei, Gr. 2 Activitats
18:00 Berenar
18:00-19:30 Gr. 1 Activitats, Gr. 2 Hoquei
19:30-20:30 Higiene i temps lliure
20:30-21:30 Sopar
21:30-22:30 Activitats
23:00 Dormir
*Cada dia es canvien els grups, perquè no sempre comencin fent el mateix
*Els horaris podran ser modificats