OBJECTIUS ESPORTIUS

Treballarem la tècnica i la tàctica, tant individual com col·lectiva, dintre d’exercicis pensats i provats perquè el propi nen/a trobi la seva solució i manera de fer.
Deixarem que el nen/a s’equivoqui perquè pugui aprendre del seu propi error.
Els entrenadors/monitors els guiarem cap a una millor solució per resoldre qualsevol problema que pugui sorgir tant dintre com fora de la pista.
Promourem sempre la diversió per sobre dels resultats i del rendiment.
"Si ens ho passem bé, a la llarga obtindrem millors resultats".

OBJECTIUS EDUCATIUS

Aprendrem a conviure i a respectar, tot fomentant la companyonia i la integració de tots els participants.
Desenvoluparem actituds pro-actives i participatives amb activitats pensades per cada edat.
Utilitzarem l'esport com a eina per a la transmissió dels valors, tant necessaris per poder formar part d'un esport d'equip: respecte, treball en equip, convivència, esforç, humilitat i amistat, entre d’altres.

OBJECTIUS DE SALUT

Promourem un estil de vida saludable de manera que l'activitat física i els bons hàbits, tant alimentaris com d’higiene, es convertiran en una costum del dia a dia dels participants.